MediYoga som terapi

Vi skapar ett personligt utformat yogaprogram 

FiloSofia erbjuder enskilda terapeutiska sessioner där personligt yogaprogram erhålls. Vid enskild yogaterapeutisk session får du svara på flertalet frågor som berör ditt liv, din hälsa och din vardag. Svaren analyseras ur ett yogiskt perspektiv med en holistisk syn på hälsa och du erhåller sedan ett personligt yogaprogram utformat efter dina obalanser och anpassat efter dina förutsättningar till dagligt utövande.

Det första mötet tar 90-120 minuter. Vi möts igen efter 4-6 veckor och följer upp hur det går med träningen och upplevda effekter. Egenträningen justeras efter dina behov. Andra mötet tar 60-75 minuter. Därefter väljer du om du vill fortsätta på egen hand eller om du vill boka in fler sessioner.  

Ett enskilt guidat yogapass (utan den privata yogaterapeutiska sessionen) utgör ett fint alternativ för dig som upplever det svårt att vara med i gruppverksamhet. 

Välkommen att kontakta FiloSofia så bokar vi in en privatsession på en tid som passar dig. 

  • Kostnad

    Första tillfället 1 400 kronor. Uppföljning 700 kr.
    PDF-filer på övningar och meditationer ingår.

Kontakta FiloSofia med en förfrågan

    Ja tack, jag vill gärna ta emot härliga uppdateringar från FiloSofia via mail!